ذهن قرمز

 
راست گوش بزرگ
نویسنده : راسل عطایی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
 

گوش راستم کمتر می شنود از گوش دیگرم، با اینحال میزبان یک صدای خاطره انگیز شد.صدا در مورد کودکی می گفت که بیش فعال بود و کمی خشن و در هشت سالگی مثل هیجده ساله ها بود و گاهی او را میزد و موهای او را میکشید،با این حال  همچنان جذاب بود و او را دوست می داشت.    اما جذابیت، در آن صدا نهفته بود.      این را گوشم هم گواه داد،چون بعد از آن  تا دو روز تن به هیچ صدایی نمی داد و هیچ نمی شنید.  من اما آرزو کردم  کاش جای ان کودک بودم.


 
comment نظرات ()