ذهن قرمز

 
دردهای دوازده سالگی
نویسنده : راسل عطایی - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
 

اصلن میدانید من چه میخواهم؟ آنچه من میخواهم کمی دل و جرات است.اگر میتوانستم بهت بگویم دیگر لازم نبود بنویسم.
اصلن من از نوشتن وکاغذ و قلم و هر چه مدرسه است بدم میآید.همین الآن هــــم مرا از کلاس بیرون  کرده اند.گفته اند بروم خانه،  بـــا تو برگردم.  اما مــــن  اگر شده ،از مدرسه هم اخراج شوم اینکار را نمیکنم. اصلن من میدانم این مرتیکه برای چه مرا از کلاس بیرون کرده.  فقــــط  به  خاطر اینکه  تو هفته پیش نیامدی مدرسه مـــــــــا.  اصلن به خاطر اینکه تو هر هفته میآمدی مدرسه مــــــا.                                                              
حالا نمیدانم خودت فهمیدی که دیگر نــیایی یا از هفته آینده دوباره روز از نو،مـــی آیی مدرسه.    من از این بدم می آید که روزهایی که میآیی مدرسه ،مـــن محبوب ترین بچه کلاس شوم. اصلن چرا باید در کلاسی درس بخوانم که همه حداقل  دو سال از من بزرگترند، فقط به خاطر  ایــنکه  تو خواسته ای. آخر مــن می باید الآن دوم  راهنمــایی میبودم   و میز آخر مینشستم ،نه  اول  دبیرستان و مــــــیــــــــــــز اول.                                                                                                           

همه بچه های کلاس سبیل شان را میزنند  اما من هنوز سبیــلی چیـــزی جاییـــم  در نیامده و این مایه شرمساری است مــــادر،شــــــرمســـاری، میفهمی.    تو به پــدر  هــــــــــم میگویی  که   سبیـــل   نگذارد  ،  اصلن میدانی چه میگویــــی؟

شاید فکر میکـــــنی  سبیــــل آدم را زشـــت میکند. حالا که ایـــنـــطور است  من آرزو دارم  زشت ترین  آدم روی زمین باشم تــا دیگر کسی به من نگوید بچـــه  خوشــــگل. تو اصلن میدانی  بچه خوشگـــــل  یعنی چــــه؟  نــــــه، نمیــــدانی.  چون نمیـــــدانی هر       وقت  به  مدرسه  مــا مـــی آیـــی، توالــــــت  میکنی.                                 من واقعن نمیدانم  تو  هنوز نفهمیده ای  خوشــــگل بودن چه درد بـــدی است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


 
comment نظرات ()