/ 6 نظر / 10 بازدید
شادی

بله بله...کاملا حق با شماست دوست من! اون مخمل خان هم شخصیت محبوب کودکیهای من بود!اما از عروسک مادر بزرگ شدیدا میترسیدم!!

خزعبلات عزیزاله خان

نه دوست من اینطوریام نیست که تو نشون دادی! شاید همه بگن تا پشت صحنه رو نفهمیم معلوم نمیشه جریان چیه ولی هر آدمی تحملی داره.

حامدابراهیم پور

سلام قرمزی.کلی خندیدم!مثل همیشه کارت درست است. جریان این موقتی چیه؟ چرا همین جا نمینویسی؟ از هاپو کومار هم بنویس! دعوا را اون درست کرده!

م ری م

به قول syndrome اعتراف می کنم به صاف بودن زمین به روز بودن شب و یسار بودن زمین