...

جفت دستای خرسی رو گذاشت زیر آب جوش.خرسی هیچی نگفت،فهمید مامانش دروغ گفته.    دستای خودشو اینبار گذاشت.

/ 3 نظر / 4 بازدید
نیایش

نتیجه اخلاقی اینکه به بچه ها دروغ نگیم!!! به من هم سری بزن

ريحان .

یاد خواهرم افتادم که کنترل تلویزیون رو برده بود شسته بود... یک خط بود اما...خیلی خوب بود.

...

به هیچ کس دروغ نگیم چون همیشه یه روزی یهو همش لو میره ضایع میشیم اساسی اون وقت دیگه کی جمعش کنه