دایره

  • اینروزها دیگه خیلی سخت شده.شرحش اینه:  صبح امیدواری مفرط             ،      تا ظهرگشتن دنبال امید             ،            بعد از ظهر مایوس شدن  ،     شب نا امیدی مطلق     ،      ته شب (موقع خواب:نزدیک صبح)یه کم امید برای فردا صبح  و فرداصبح....          مادر بشی اما گرفتار دایره بسته نشی.
/ 0 نظر / 13 بازدید