بدون عینک دودی قشنگتر نیست

دیشب خواب فیلم ده کیارستمی رو دیدم،نمیدونم چرا بعد اینهمه وقت،اما خواب خوبی بود حقآ. خیلی درک خوبی داره کیارستمی از محیط اطرافش،چقدر مردونه بود فضا با اون همه زن(پلان های پسر مانیا و اون زن خود فروش رو به یاد بیارید)راستی مانیا چقدر بیخود سفید بود نقشش واین تنها عیب فیلم بود وحتی گشتزنی های خیرخواهانه مآبش توی شهر(اما این قضیه جدا از بازی خوبش بود)ببخشید یه پرانتز دیگه(یه جایی خوندم مانیا اکبری همسر امیر پوریا ست اگه اشتباهه یکی بگه) از بازی فوق العاده امین فیلم غیر تعریف چیزی نمیشه گفت. چه بازی میگیره کیارستمی از بچه ها(فیلم مشقو به یاد بیارید)اگه میخاید فیلمو با ارجاعات ذهن من ببینید امشب شما هم به خواب من بیایید(اگه امشب هم کیارستمی پخش شه)                         
         پ.ن1:پرانتز زیادی داشت  
        پ.ن2:عکس رویترزو دیدید ،یه عکس بدون عینک از کیارستمی(راجع به عنوان)باز هم پرانتز

/ 1 نظر / 12 بازدید
حوا

یه سوال احمقانه بپرسم؟... مگه اون پسر بازی می کرد؟؟ راستش من همیشه فکر می کردم اونها نمی دونستن داره ازشون فیلم گرفته میشه!!