IN BIBLES

به یکباره امد و در رختخوابم نشست .درست روی دستم.صدایم که به هوا رفت ،شانه ام را محکم گرفت .ان را محکم نگه داشت تا آرام گرفتم.دیدم خودش است.
نگاهش کردم،طاقت نیاوردم.  رویم را برگرداندم و بی انکه نگاهش کنم گفتم:این کار من نیست.     چند لحظه ای سکوت بود.
باز گفتم:این آنچه نبود که من میخواستم.
ادامه دادم:من حتا طاقت چند روز ماندن را هم نداشتم،انگاه تو قومی را به من محول میکنی؟! آنهم آنان که آنقدر کجرو اند که عمری برای بازگرداندن انها کم است.
انگاه گفت بی انکه بگوید ومن شنیدم.
باز هم قانع نشدم،گفتم:من چه دارم که عرضه کنم ؟من به گناهان و کامیابی هاشان تا به حال رشک برده ام!  اینان چه قوم فلک زده ای هستند که پیامبرشان ،منجی راه گم کرده ای است که خود نمی داند برای کدامین گناه نکرده به اینجا رسیده است.
این بار گفت:                                                بی انکه بگوید.
از روی دستم بلند شد و رفت .شانه ام  میخارید.آن را خاراندم.  نوشته ای ظاهر شد:گوسفندانی ابتیاع و همسری اختیار کن.
من نخواهم کرد.

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسافر

قبول کن پشیمون میشی! و از او خواست : سینه ام را گشاده گردان و امرم را ساده و آسان ساز و گرفتگی را از زبانم باز کن تا سخنم را منوجه شوند و وزیر و همکاری از اهلم بر من منصوب گردان __________________________________ برادرم مسافر را ____________ پشتم را به او محکم گردان و اورا در امرم شریک ساز تا همیشه تو را بسیار سپاس گوییم و بسیار از تو یاد کنیم که تو هستی با ما مهربان +++++++++++++++ و خداوند فرمود هر چه خواستی بر تو عطا کردیم و بار دیگر بر تو منت گذاردیم _____________________________ پس، به سوی فرعون زمان رهسپار شو واورا از ریاست جمهوری کنار گذار که خیر، حال و آخرت در آن نصیب مردمت خواهد شد ______________________________________ باتشکر مسافر « سوره طه »

نیایش

اینبار گفت ، بی آنکه بگوید این جمله خیلی معنا داره . خوندم و مثل همیشه لذت بردم .[گل] به روزم !

شادی

به این میگن پیامبر!اگه قرار بود هر چی خدا گفت ما بگیم چشم پس چی از اختیار؟

عرفانه جوادپور

سلام دوست من جالب بود هرچند کارهای قبلی را بیشتر دوست داشتم.از آنچه که گفت بی آنکه بگوید خیلی خوشم اومد..آمدم با شعر 11

ر

خاصیت گوسفند بودن

م ری م

امکان بر همه چیز دست می یابد...دروازه های هر امکان ، انتخاب را محدود کرده است.بسا که "خواستن" از تمام امکانات گدایی می کند اما من آن را دوست می دارم که به التماس نیالوده باشد(نادر ابراهیمی)

م ری م

دوست داشتم این متن رو واسه ات بذارم: هر چه معذب تر باشم بیشتر عذاب می کشم و هرچه بیشتر عذاب بکشم خیس ترمی شوم و هرچه خیس ترباشم خسیس ترمی شوم و هر چه خسیس ترباشم نمورتر و دیگر چه فرقی می کند که سقف بالای سرم داشته باشم یا اینکه زیر باران به رگبار بسته شوم آنهم حالا که جایی قرار گرفته ام که می دانم کسی پشت سرم نیست و این خودش موهبتی ست که روی میزی چارگوش که اگر ديوار بود بهتر بود گوشه گیری اختیارمی کنم و در زاویه ی انزوا همه چیز را آویزان می بینم و خودم را بیخ گوشی که گوشواره ندارد و بیشتر از هر زمانی می خواهم که آویزه ی گوشت باشم چه اگر بخواهی پند می شوم و نصیحت ویا سر سوزنی فرو رفته در گوشت وپوست و استخوان که امروز بیش از هر زمان دیگری مرگ را بیخ گوش خود احساس کردم و تمام ماجرا برمی گشت به آنجا که هیچ وقت هیچ گونه پله ای را حتی اگر ترقی باشد بالا نمی آورم و همیشه به پایین رفتن بیشتر علاقه داشته ام انگار که در یک سراشیبی راحت تر می توانم از خودم فاصله بگیرم تا وقتی که به اهن و تلپ می افتم وهمین که اسان سر خوردم به سمت بالا و در باز شد